Laden

Future Skills

Het Innovatiewiel™ bestaat uit acht competenties. De ontwikkeling van deze competenties maakt dat mensen en bedrijven ‘future proof’ blijven. De acht competenties uit het Innovatiewiel™ vormen het fundament voor het Mainport Talent Assessment™ en het Samen Steeds Slimmer en Sterker-programma. Het Innovatiewiel™ is gebaseerd op literatuuronderzoek en afgestemd met onderzoekers van de Erasmus Universiteit. De verantwoording van het model is vastgelegd in een verantwoordingsdocument, op te vragen via 010 – 311 86 00.